وبلاگ تخصصی اتاق عمل

نویسندگان وبلاگ / سید مجتبی مومنیان ..... طاهره ذوالقدر

پوزیشن سوپاین . پرون . لیتاتومی . فالرز . جک نایف . لترال یا دسته چاقویی . ترندلنورگ .طاق باز

پوزیشن های جراحی

پوزیشن سوپاین یا دورسال

پوزیشن دمر یا پرون

پوزیشن لیتاتومی

پوزیشن فالرز یا نشسته

پوزیشن جک نایف یا دسته چاقویی

پوزیشن لترال یا به خابیده شده

پوزیشن ترندلنبورگ یا سرازیری

پوزیشن ترندلنورگ معکوس

پوزیشن طاق باز

 

پوزیشن سوپاین :

این وضعیت سوپاین یا دورسال نام دارد .  که در این وضعیت بیمار به پشت خوابانیده می شود و دستهایش در امتداد بدنش قرار می گیرد .

از پوزیشن سوپاین در چه عمل های جراحی استفاده می شود :

در عمل های جراحی عمومی : مانند عمل های جراحی آپاندکتومی . عمل جراحی رزکسیون روده . ماستکتومی . مورد استفاده قرار می گیرد .

عمل های جراحی زنان : مانند عمل های جراحی بستن لوله های رحمی . خارج کردن وریدهای واریسی .عمل های جراحی ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد

تانسیلکتومی : یا برداشتن لوزه ها

اعمل جراحی گوش : مانند عمل جراحی استاپدکتومی

جراحی های چشمی : عمل جراحی چشم مانند عمل کاتاراکت

پوزیشن دمر یا پرون :

در این وضعیت بیمار به شکم خوابانده می شود و دست هایش در پهلو در امتداد بدن قرار می گیرد .

پوزیشن دمر یا پرون در چه عمل های جراحی استفاده می شود :

پوزیشن دمر یا پرون در عمل جراحی لامینکتومی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین از پوزیشن دمر یا پرون در عمل های جراحی پشت قفسه سینه . عمل جراحی پایلونیدال سینوس مورد استفاده قرار می گیرد .

پوزیشن لترال یا پوزیشن به پهلو خوابیده :

بیمار را به سمتی که نیاز به عمل نیست خوابانیده می شود و سمت دیگر که نیاز به عمل های جراحی دارد در بالا قرار می گیرد .

از پوزیشن لترال یا به پهلو خوابیده در چه عمل های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد .

از پوزیشن لترال در عمل جراحی نفرکتومی مورد استفاده قرار می گیرد

پوزیشن لیتاتومی :

در پوزیشن لیتاتومی پاهای بیمار در قسمت مفصل ران و زانو خم می شوند و هر دوپا در یک زمان روی جاپایی قرار می گیرد .

باید دقت شود که زاویه دست با بدن بیش از ۹۰ درجه نباشد .

از پوزیشن لیتاتومی در چه عمل هایی استفاده می شود .

عمل دیلاتاسیون

عمل کورتاژ یا تراشیدن قسمتی از رحم

عمل جراحی هیسترکتومی یا برداشتن رحم

عمل واژینال

عمل خارج کردن لیست بارتولن

عمل جراحی سیستوسکوپی مورد استفاده قرار می گیرد .

دیگر پوزیشن های جراحی شامل :

ترندلنورگ یا پوزیشن سرازیری : در عمل جراحی مثانه

پوزیشن ترندلنبورگ معکوس : در عمل جراحی ناحیه گردن و تیروید

پوزیشن فالرز یا نشسته : در عمل های جراحی مغز و اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد .

پوزیشن جک نایف یا دسته چاقویی

پوزیشن طاق باز : مخصوص اعمل جراحی مفصل ران

 

وبلاگ تخصصی اتاق عمل

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم تیر 1388ساعت 9:25  توسط سید مجتبی مومنیان  |